ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

  1. Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
  2. Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το Τμήμα είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών:

  1. Τομέας Δομοστατικών Έργων & Έργων Υποδομής
  2. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών
  3. Τομέας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Κορυφή σελίδας