ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών

Στον τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών περιλαμβάνονται τα παρακάτω μαθήματα:

α/α Χεμερινό Εξάμηνο α/α Εαρινό Εξάμηνο
1 Μαθηματικά Ι 1 Μαθηματικά ΙΙ
2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική 2 Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ
3 Φυσική 3 Γενική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία
4 Τεχνική Νομοθεσία 4 Προϋπολ. & Κοστολ. Τεχν. Έργων
5 Οργάνωση & Προγρ. Έργων 5 Αρχιτ.& Οικοδ. Σχέδιο με Η/Υ
6 Ξ. Γλώσσα (Τεχ. Ορολ.) 6 Αρχιτεκτονική
7 Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 7 Κατασκευές Κτιρίων
8 Οικοδομική 8 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
9 Πολεοδομία-Χωροταξία    
10 Αποτύπ., Αποκ. & Επανάχ. Kτιρίων    
11 Αρχιτεκτ. & Κατασκ. Σχεδ. με Η/Υ    
12 Κατασκευές Αστικού Χώρου    

Στελέχωση σε Ε.Π. τομέα  Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Βασικό Πτυχίο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ)
1 Σταύρος Παπαιωάννου Μαθηματικός Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δυναμική και Στατιστική
2 Ιωάννης Λιαλιαμπής Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών Αντισεισμική Ανάλυση Δομικών Έργων
3 Ιορδάνης Παυλίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωση-Σχεδιασμός & Διαχείριση Κτιριακων Έργων
4 Μαρια Ν. Δανιηλ Αρχιτέκτων Μηχανικός Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δημόσιοι Χώροι
5 Γεώργιος Κουτούπης Αρχιτέκτων Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων-Αστικός Σχεδιασμός
6 Ελένη Βλαχονάσιου Αρχιτέκτων Μηχανικός Καθηγήτρια Εφαρμογών Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ιστοσελίδα της ομάδας αρχιτεκτονικών μαθημάτων: http://arch.teicm.gr/

Κορυφή σελίδας