Χρήστος Βοζίκης

Δρ. Χρήστος Βοζίκης

Δρ. Φυσικής Α.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Tηλ:    (+30) 23210 49321
e-mail:  chriss@teicm.gr
Iστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/vozikis/
 

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχίο Φυσικής,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987

Διδακτορικό Δίπλωμα:

«Δυναμική Μελέτη Γαλαξιών υπό την Επίδραση Συνοδού»,

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1994

Μαθήματα στο Τμήμα:

 • Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ (Θ+Ε)
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική(ΑΠ+Ε)
 • Φυσική (Θ+Ε)
 • Mathematics II ERASMUS (Θ)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Υπολογιστική Δυναμική.
 • Μη γραμμικά, χαοτικά συστήματα. Υπολογιστικές μέθοδοι ανίχνευσης χάους
 • Προσομοιώσεις σε Η/Υ μεγάλης κλίμακας αστρικών συστημάτων (γαλαξίες, αστρικά σμήνη).
 • Επιστημονικός προγραμματισμός Η/Υ.

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • 2018-Σήμερα    Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας
 • 2013-2018, Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στα Τμήματα α) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, β) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας
 • 4/2005-12/2005 Ερευνητής προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Εργ. Αστρονομίας, Τομέας Α.Α.Μ., Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
 • 1/2003-12/2003 Ερευνητής Μεταδιδακτορικού προγράμματος Ι.Κ.Υ., Εργ. Αστρονομίας, Τομέας Α.Α.Μ., Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
 • 2000-2013    Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων και Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Σερρών
 • 4/1998-10/1998 Ερευνητής προγράμματος Π.ΕΝ.Ε.Δ., Εργ. Αστρονομίας, Τομέας Α.Α.Μ., Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
 • 2/1996-2/1998  Ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημονικών Ερευνών (C.N.R.S.) της Γαλλίας στο ObservatoiredeMarseille( TMR PostdoctoralGrantτης Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο :

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών : 15
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών: 11
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων και ειδικούς τόμους: 1
 • Ετεροαναφορές στο συγγραφικό Έργο : ~130
 • Επιστημονικά Βιβλία : 1
 • Διδακτικές Σημειώσεις : Συγγραφή σημειώσεων για 1 μάθημα του Τμήματος και 3 του Τμήματος Πληροφορικής ΤΕ
Κορυφή σελίδας