ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Περίγραμμμα Μαθημάτων

Περίγραμμα Μαθημάτων

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
101 Μαθηματικά
102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι
103 Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής
104 Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο
105 Τοπογραφία Ι
106 Σύνταξη τεχνικών κειμένων

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
201 Τοπογραφία ΙΙ
202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ
203 Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία
204 Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ
205 Αγγλικά
206 Στοιχεία χαρτογραφίας

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
301 Φωτογραμμετρία Ι
302 Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη
303 Βάσεις δεδομένων
304 Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του Χώρου
305 Γεωμετρική χάραξη οδών
306 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
401 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)
402 Φωτογραμμετρία ΙΙ
403 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα
404 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
405 Κτηματολόγιο
406 Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου

 

5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
501 Δορυφορική γεωδαισία (GPS)
502 Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II )
503 Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση
504 Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία
505 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον
506 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
601 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III)
602 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα
603 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών
604 Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων
605 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
606 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου

 

7o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
701 Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις
702 Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση
703 Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη
704 Πράξεις Εφαρμογής
705 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής
706 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων

 

Κορυφή σελίδας