ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Δρ Γεωπληροφορικής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 23210 49406
Fax: 23210 49154
Email: kevan@teicm.gr
Ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/kevan/
Γραφείο: ΣΤ111 (1ος Όροφος)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Φυσική Περιβάλλοντος, Τμ. Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Πληροφοριακά Συστήματα, ΠΑ.ΜΑΚ.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Σ. του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαδικτυοκεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Μαθήματα:

 • Σχεδίαση & Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής (Θ+ΑΠ+Ε)
 • Βάσεις Δεδομένων (Θ+ΑΠ)
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ (Θ+ΑΠ+Ε)
 • Γεωπληροφορική & Συγκοινωνιακά Έργα (Θ+ΑΠ)

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤEI Κεντρικής Μακεδονίας (2014-σήμερα).
 • Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤEI Σερρών (2010-2014).
 • Μέλος ΔΣ, Επικεφαλής Τομέα Συγκοινωνιακών Συστημάτων & Νέων Τεχνολογιών της εταιρείας ΤΡΙΑΣ Α.Ε (2005-2010).
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας - Παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής (1999-2010).
 • Επιστημονικός-Εργ/κός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών (2002-2003 & 2009-2010).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης σε τρία (3) ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ.
 • Συμμετοχή σε οκτώ (8) Ελληνικά Ερευνητικά Έργα, Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε δύο (2).
 • Συμμετοχή σε πέντε (5) Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα.
 • Συμμετοχή σε εικοσιένα (21) Έργα για Φορείς του Δημοσίου Τομέα, Υπεύθυνος Έργου σε έξι (6).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Τέσσερις (4) Επιστημονικές Διατριβές
 • Δέκα (10) εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Είκοσι δύο (22) εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές
Κορυφή σελίδας