ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γεώργιος Παναγόπουλος

Παναγόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Καθηγητής Εφαρμογών

Τηλ: 23210 49325
Fax: 23210 49154
Email: panagop@teicm.gr

Γραφείο: 2ος όροφος κτιρίου "ΣΤΕΦ"

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές (εαρινό 2019-2020) : Τρίτη 12:00-13:00 & Πέμπτη 13:00-14:00


Ανώτατη Εκπαίδευση:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακός Τίτλος:

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (Α.Π.Θ.)

Διδακτορικό Δίπλωμα:

Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)

Μαθήματα:

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Θ, E)
 • Ειδικές Κατασκευές από Οπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Θ, Ε)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Αντισεισμική Τεχνολογία ή αναλυτικότερα
 • Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κατασκευών Ο/Σ
 • Ανάπτυξη σεισμικών σεναρίων και εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών στο κτιριακό απόθεμα
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα
 • Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
 • Ανελαστική δυναμική ή στατική ανάλυση των κατασκευών

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (2010-σήμερα)
 • Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (2003-2010)
 • Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτ/κής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (2003-2009)
 • Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (2003-2010)
 • Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων (2001-2007)
 • Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Α.Π.Θ. - Δ/νση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκ/σεων (2007-2010)
 • Υπάλληλος της Ν.Α. Σερρών - Δ/νση Ανάπτυξης (2010)

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 23
 • Αναφορές τρίτων στο επιστημονικό έργο: 37
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις: 3
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 8

Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων:

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
Κορυφή σελίδας