ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο ίδιο Τμήμα θα ενσωματωθεί και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (http://la.teikav.edu.gr/la2) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - με έδρα τη Δράμα - μέχρι και το 2018 (Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Φοιτητές).

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

  1. Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, η οποία έχει και δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
    • Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
    • Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.
  2. Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Κορυφή σελίδας