Αθανάσιος Γαλάνης

Αθανάσιος Γαλάνης

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD

Επίκουρος Καθηγητής

Email: atgalanis@teicm.gr

 

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2006.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

«Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών»

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,  2007.

Διδακτορικό Δίπλωμα:

«Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2011.

Μαθήματα:

 • Οδοποιία Ι
 • Οδοποιία ΙΙ
 • Τεχνικά Έργα Οδοποιίας
 • Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική
 • Τοπογραφία Erasmus

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο Εκλογής:

 • Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • 2/2018 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών
  Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • 2012-2018: Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
 • 2017: Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής           Ανάπτυξης.
 • 2007-2016: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
 • 2007: Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
 • 7/2007-2/2018: Πολιτικός Μηχανικός.

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: 14
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια: 58
 • Κεφάλαια βιβλίων: 1
 • Ετεροαναφορές: 15
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 5
Κορυφή σελίδας