Αθανάσιος Γαλάνης

Αθανάσιος Γαλάνης

Πολιτικός Μηχανικός MSc,PhD

Επίκουρος Καθηγητής

Email:  atgalanis@teicm.gr

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ,2006.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

«Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών»  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,2007.

Διδακτορικό Δίπλωμα:

«Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,2011.

Μαθήματα:

•   ΟδοποιίαΙ

•   ΟδοποιίαΙΙ

•   Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

•   Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική

•   Τοπογραφία Erasmus

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο Εκλογής:

•   Σχεδιασμός και ΧάραξηΟδών

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

•     2/2018 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής,Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών ΜηχανικώνΤ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

•   2012-2018: Διδάσκων,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα

Πολιτικών Μηχανικών.

•   2017: Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

•   2007-2016: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

•   2007:Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

•   7/2007-2/2018:Πολιτικός Μηχανικός.

Δημοσιεύσεις -  Συγγραφικό έργο:

•   Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:14

•   Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια: 58

•   Κεφάλαια βιβλίων:1

•   Ετεροαναφορές:15

•   Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 5

 

Κορυφή σελίδας