ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Δημήτριος Κακαλέτσης

Δρ. Κακαλέτσης Δημήτριος
Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49257
Fax: 23210 49154
Email: dkak@teicm.gr
Ιστοσελίδα: http://pde.teiser.gr/kakaletsis

Βιογραφικό (Curriculum Vitae in English)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Σκυρόδεμα», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: «Διερεύνηση της συμπεριφοράς έναντι Σεισμικών Δράσεων Πλαισίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος με και χωρίς Τοιχοποιίες»,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Μαθήματα:

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ (Θ+Ε)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων (Θ+Ε)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Σεισμική Συμπεριφορά και Αποκατάσταση Τοιχοπληρωμένων Κατασκευών Ω/Σ

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Επιστημονικός υπεύθυνος σε 10 Ερευνητικά Προγράμματα (1998-2011).
 • Συμμετοχή σε 6 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ & ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικής στόχευσης (1997-2013).
 • Συντονιστής 9 Εργων Προσφοράς Υπηρεσιών στο Κοινωνικό Σύνολο(1998-σήμερα).
 • Μελέτη και επίβλεψη ειδικών οικοδομικών έργων, γεφυρών από ωπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα και συγκοινωνιακών έργων (1976-1987).
 • Μόνιμος Υπάλληλος Υπουργείου Δημοσίων Έργων στη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων της 14ης ΠΥΔΕ Σερρών (1984-1987).
 • Εκπόνηση μελετών κτιρίων Α και Β Αιθουσών Διδασκαλίας, Γ και Δ Ειδικών Αιθουσών Διδασκαλίας, Εργαστηρίων Δομικών Εργων και Μηχανολογίας, Γραφείων Διοικήσεων και Γραμματείας, Συγκροτήματος Αμφιθεάτρων του ΤΕΙ Σερρών (1988-2001).
 • Έκτακτος εκπαιδευτικός του ΤΕΙ Σερρών (1979-1987).
 • Μόνιμος εκπαιδευτικός του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών - Ανάπτυξη του Εργαστηρίου Σκυροδέματος (1987-σήμερα).
 • Άσκηση Διοίκησης στο Ιδρυμα ως Υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων (Τομέα) Διοίκησης και Προγραμματισμού Έργων 1994-1998, και ως προϊστάμενος Τμήματος 2010-2013.
 • Μέλος Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Σερρών - Εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Εργων ΤΕΙ Σερρών 2012-2014.
 • Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου ΤΕΙ Σερρών 2010-2012.
 • Μέλος της Γ. Σ. του ΤΕΙ Σερρών 2013-2014.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις:

 • Διεθνή Περιοδικά με σύστημα κριτών: 11
 • Διεθνή Συνέδρια με σύστημα κριτών: 3
 • Ελληνικά Συνέδρια με σύστημα κριτών: 7
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ», «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων», «Ειδικές Κατασκευές από Ωπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα» (Σπουδαστικά Εγχειρίδια-Εκδοση ΤΕΙ Σερρών).

Αναγνώριση Επιστημονικού Εργου:

ΚΡΙΤΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

 • Engineering Structures (ELSEVIER).
 • Journal of Composites for Constructions (asce) - 2 Εργασίες.
 • The Open Construction and Building Technology Journal (BENTHAM).
 • Structural Engineering and Mechanics, An International Journal (Techno Press).
 • Earthquake Engineering and  Structural Dynamics (WILEY) - 2 Εργασίες.
 • The Structural Design of Tall and Special Buildings (WILEY).
 • Advances in Civil Engineering.

Μέλος Επιτροπής Εκδόσεως σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό:

"The Open Construction and Building Technology Journal" (BENTHAM).

Εργασίες που αναφέρονται από άλλους επιστήμονες:

15 Εργασίες - 82 Αναφορές

Διακρίσεις:

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) από το 1975.
 • Τιμητικό Δίπλωμα για τις δραστηριότητες στην υλοποίηση του κτιριολογικού προγράμματος του ΤΕΙ Σερρών.
 • Τιμητική Περγαμηνή από το «Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών» για την συμμετοχή στην ανύψωση και καλλιέργεια του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού.
 • Αντιπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Περιφερειακού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της τ. 14ης   ΠΥΔΕ Σερρών: 8-10-1981 έως 31-12-1983
Κορυφή σελίδας