ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ερρίκος Μουρατίδης

Δρ. Μουρατίδης Ερρίκος
Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49349
Fax: 23210 49154
Email: erik@teicm.gr

 

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος: D.E.A. (Diplome d' Etudes Approfondies), Εcole Nationale des Ponts et Chaussees - Παρίσι - Γαλλία
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Calcul des Structures soumises a des Sollicitations Dynamiques avec prise en compte des phenomenes d'interaction sol-structure (Υπολογισμός κατασκευών υποκειμένων σε δυναμικές φορτίσεις μέσω των φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής), Laboratoire Central des Ponts et Chaussees, Universite Paris VI, France

Μαθήματα:

 • Αντοχή Υλικών (Θ)
 • Τεχνική Μηχανική (Θ+Ε)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Ανάλυση φορέων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
 • Στατική και δυναμική συμπεριφορά κατασκευών
 • Δυναμική συμπεριφορά εδαφικών σχηματισμών
 • Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Μόνιμος εκπαιδευτικός του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (1992-σήμερα).
 • Πρόεδρος του ΤΕΙ Σερρών (2002-2008).
 • Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Σερρών (1995-2002).
 • Εκπόνηση στατικών μελετών βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου του ΤΕΙ Σερρών (1993), κτιρίου νέων τμημάτων και κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του ΤΕΙ Σερρών (2001-2002).
 • Συμμετοχή σε 7 Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνητικού και διοικητικού χαρακτήρα, εκ των οποίων σε 4 Επιστημονικός Υπεύθυνος (1997-2008).
 • Έκτακτος εκπαιδευτικός του ΤΕΙ Σερρών (1989-1992) και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1985-1989).
 • Μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων και έργων αποχέτευσης, έκδοση αδειών ανέγερσης οικοδομής (1979-1989).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 12
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 2
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις: Συγγραφή σημειώσεων για 4 συνολικά μαθήματα του τμήματος ΠΔΕ του ΤΕΙ Σερρών
Κορυφή σελίδας