ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
Δρ. Γεωλόγος
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49234
Fax: 23210 49154
Email: conpap@teicm.gr
Γραφείο: ΣΤ107 (1ος Όροφος)
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00

Βιογραφικό (Curriculum Vitae in English)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχιούχος Γεωλόγος του Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • Διδάκτωρ του Eργαστηρίου Tεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μαθήματα:

 • Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων (1ο εξαμ.)
 • Γενική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία (2ο εξαμ.)
 • Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση (5ο εξαμ.)
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης για τη δημιουργία Χαρτών (6ο εξαμ.)
 • Σύγχρονες Χαρτογραφικές Οπτικοποιήσεις (7ο εξαμ.)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωπληροφορική

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας Γεωλόγος (1986-2003). Πτυχίο μελετητή Γ' τάξεως (21/04/97 - 30/04/2005, Α.Μ.Μ. 5685) για την εκπόνηση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών (υπ' αριθμ. 20 κατηγορία
  μελετών).
 • Περισσότερα από 23 έτη βεβαιωμένης επαγγελματικής εμπειρίας (ΑΠΥ & βεβαιώσεις Επιτροπών Ερευνών ΑΕΙ).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (και διδάσκων) των μαθημάτων «Γεωπληροφορική & Ανάλυση Δεδομένων» και «Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην πρόληψη–διαχείριση φυσικών καταστροφών», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην Γεωλογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών (2004).
 • Υπεύθυνος και διδάσκων του μαθήματος επιλογής «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες» (2008).
 • Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Τ.Ε.Ι. Σερρών κατά το χρονικό διάστημα (2004‐2008) και Πρόεδρος κατά το 2013.
 • Προϊστάμενος του Τομέα Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Σερρών (2005-2008).
 • Συμμετοχή σε 39 ανταγωνιστικά Ερευνητικά Έργα και σε 9 εκπαιδευτικά, Επιτροπών Ερευνών ΑΕΙ και το Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Σερρών). Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συντονιστής Έργων με Εθνική ή/και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
 • Μέλος της συντακτικής Επιτροπής εθνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων.
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών στα Διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (Hydrological Sciences Journal-SCImago Q1, International Journal of Geoinformatics-SCImago Q3 και Environmental Monitoring & Assessment-SciMago Q1) κι σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά.

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Διατριβές/Μονογραφίες: 2
 • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά: 12
 • Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές: 33
 • Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές: 10
 • Ανακοινώσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές: 4
 • Ετεροαναφορές: 17
Κορυφή σελίδας