ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για σπουδαστικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα είναι αρμόδια για:

 • εγγραφές των σπουδαστών,
 • χορήγηση σπουδαστικού πάσου,
 • τήρηση αρχείου των σπουδαστών στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία και στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες,
 • χορήγηση πιστοποιητικών και πτυχίου,
 • έκδοση ατομικών προγραμμάτων δηλώσεων μαθημάτων, αναλυτικής βαθμολογίας και πιστοποιητικών σπουδαστικής κατάστασης,
 • χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση,
 • χορήγηση εντύπων που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών,
 • ενημέρωση των σπουδαστικών βιβλιαρίων υγείας,
 • ανανεώσεις εγγραφών κάθε εξάμηνο,
 • διαγραφές σπουδαστών που έχουν δύο συνεχείς μη ανανεώσεις εγγραφής ή τρεις μη συνεχείς ανανεώσεις εγγραφής,
 • αναστολή (διακοπή) σπουδών.

Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μμ., στα γραφεία της Γραμματείας που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται και τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

Χριστίνα Σαφούρη
Τηλ.: 23210 49161
Email:  pmtg@teicm.gr

Γραμματεία Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

 • Βάσω Χούνου, Χριστίνα Σαφούρη
  Τηλ.: 23210 49151
  Fax: 23210 49154
  Email: tpde@teicm.gr

Γραμματεία Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Κορυφή σελίδας