ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εμμανουήλ Κίρτας

Δρ. Κίρτας Εμμανουήλ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: 23210 49323
Fax: 23210 49154
Email: kirtas@teicm.gr
Ιστοσελίδα: http://kirtas.weebly.com

Ανώτατη Εκπαίδευση:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακός Τίτλος:

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (Α.Π.Θ.)

Διδακτορικό Δίπλωμα:

Αριθμητική Διερεύνηση Βελτίωσης της Σεισμικής Συμπεριφοράς Κατασκευών με Επεμβάσεις στο Υπέδαφος Θεμελίωσης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)

Μαθήματα:

 • Εδαφομηχανική (Θ+Ε)
 • Θεμελιώσεις (Θ+Ε)
 • Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ (προηγούμενη ονομασία μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Στατικής)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών και δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής
 • Δυναμική συμπεριφορά εδαφικής απόθεσης υπό την επίδραση σεισμικών φορτίων
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών
 • Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
 • Ανελαστική ανάλυση κατασκευών (χρήση ανελαστικής στατικής και ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης).

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) (2010-σήμερα).
 • Συμμετοχή σε 4 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΔΕΣΕ Γρ. Σερρών (2007-2010).
 • Επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης (έκτακτο προσωπικό) στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (2003-2010).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με συμμετοχή σε 7 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (2002-2008).
 • Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (2002-2008).
 • Εκπόνηση μελετών ειδικών τεχνικών έργων Πολιτικού Μηχανικού (2001-2007).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 36
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 1
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: Κριτής σε 6 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 2 διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις: Συγγραφή σημειώσεων για 4 μαθήματα του Τμήματος και 8 Τεχνικές Εκθέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων:

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.)
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Σερρών
Κορυφή σελίδας