ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τηλέφωνο Email
Ευαγγελία Βέρρου Εργοδηγός Σχεδιάστρια 23210-49332 everrou@teicm.gr
Κωνσταντίνος Δημητρακάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 23210-49224 memosdk@teicm.gr
Ηλέκτρα Ιωάννου Μηχανικός Δομικών Έργων πτυχιούχος ΤΕΙ 23210-49332 ilektra@teicm.gr
Κωνσταντίνος Μεταλλίδης Εργοδηγός 23210-49255 metallidis@teicm.gr
Ηλίας Πανταζής Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 23210-49224 hpant@teicm.gr

 

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τηλέφωνο Email
Παναγιώτης Καζάκης Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ 23210-49385 pkaz@teicm.gr

 

Κορυφή σελίδας