ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος

Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Εφαρμογών

Τηλ: 23210 49389
Fax: 23210 49390
Email: epanag@teicm.gr
Γραφείο: ΣΤ004 (Ισογείο)
Ώρες Γραφείου: Τέταρτη 08:00-10:00

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα

Μαθήματα

 • Πράξεις Εφαρμογής Θ
 • Πράξεις Εφαρμογής Ε

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός πόλεων

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα στην εκπόνηση μελετών του Δημοσίου αλλά και για λογαριασμό ιδιωτών (1980-1991).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Νομαρχίας Σερρών (1983-1984).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, υπάλληλος στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (1991-2004).
 • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Σερρών (1998-2000).
 • Μέλος Ομάδας εργασίας σύνταξης τευχών για τη δημιουργία του Τμήματος «Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» του ΤΕΙ Σερρών (1999).
 • Μέλος της επιτροπής προγράμματος σπουδών του τμήματος της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών.
 • Καθηγητής Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών (2004-σήμερα).
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι» του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών (2004-2006).
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προπτυχια-κού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφο-ρικής και Τοπογραφίας» (2005-2007).
 • Συμμετοχή στο έργο «Δημιουργία Μηχανισμού για τον εντοπισμό των μεταβιβαστών νοσημάτων, ανθρώπων και ζώων» με αναθέτουσα αρχή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
 • Συμμετοχή στο έργο «Ερευνητική πρόταση δημιουργίας Κέντρου Θεραπευτικής ιππασίας στο Ν. Σερρών» με αναθέτουσα αρχή τον σύλλογο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (2006).
 • Συμμετοχή στο έργο «Αποτύπωση οικοπέδου Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. σε κλίμακα 1:100 με συνδυασμένη χρήση G.P.S. και κλασικής Τοπογραφίας» με αναθέτουσα αρχή το Κέντρο αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΑΑΜΕΑ) Σερρών (2007).
 • Συμμετοχή στο έργο «Ερευνητική πρόταση καταλληλότητας γηπέδου για την δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στο Δήμο Σερρών» με αναθέτουσα αρχή την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. (2007)
 • Συμμετοχή στο έργο «Κατασκευή χαρτών κλίμακας από 1:5.000 έως 1:250.000» με αναθέτουσα αρχή το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. (2007-2008).
 • Συμμετοχή στο έργο «Τοπικά Ρυμοτομικά, η περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών», με αναθέτουσα αρχή το ΤΕΙ Σερρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Σερρών (2007-2008).
 • Συμμετοχή στο έργο «Ψηφιοποίηση ΦΕΚ και Διαγραμμάτων Οριοθέτησης Οικισμών Ν. Σερρών», με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (2004).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Δημοσιεύσεις: 7
 • Εισηγήσεις Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 11
 • Συγγράμματα: 1
 • Συμμετοχή σε εκδόσεις: 3
Κορυφή σελίδας