ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τομέας Δομοστατικών Έργων & Έργων Υποδομής

Στον τομέα Δομοστατικών Έργων & Έργων Υποδομής περιλαμβάνονται τα παρακάτω μαθήματα:

α/α Χεμερινό Εξάμηνο α/α Εαρινό Εξάμηνο
1 Τεχνική Μηχανική 1 Αντοχή Υλικών
2 Στατική Ι 2 Τεχνολογία Δομικών Υλικών
3 Δυναμική των Κατασκευών 3 Στατική ΙΙ
4 Κατασ. Οπλ. Σκυροδέματος ΙΙ 4 Κατασ. Οπλ. Σκυροδέματος  Ι
5 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 5 Εδαφομηχανική
6 Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις 6 Αντισεισμικός Σχεδ. Δομ. Έργ.
7 Επισκ.-Ενισχ. Υφιστ. Κτιρίων 7 Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ
8 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 8 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ
9 Οδοποιία Ι 9 Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις
10 Τοπογραφία 10 Σχεδ. Μεταφορών & Συγκ. Τεχνική
11 Υδραυλική 11 Περιβαλλοντική Διαχ. Έργων
    12 Οδοποιία ΙΙ

Στελέχωση σε Ε.Π. τομέα  Δομοστατικών Έργων & Έργων Υποδομής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Βασικό Πτυχίο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ)
1 Ερρίκος Μουρατίδης Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Οπλισμένο Σκυρόδεμα
2 Παναγιώτης Κολιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Στατικός και Δυναμικός Υπολογισμός Κατασκευών
3 Δημήτριος Κακαλέτσης Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομοστατικά
4 Ισσάμ Σους Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Στατική Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικων Έργων
5 Εμμανουήλ Κίρτας Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Σεισμική Συμπεριφορά Θεμελιώσεων και Αλληλεπίδραση τους με το Έδαφος
6 Γεώργιος Παναγόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων

 

Κορυφή σελίδας