ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Κατασκευές αστικού χώρου

Κατασκευές αστικού χώρου (ΥΠ705)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο  (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ)+ 1(ΑΠ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Ιστορική αναδρομή στους αστικούς χώρους διαφόρων πολιτισμών. Αισθητικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών χώρων. Σχεδιασμός και κατασκευές αστικών χώρων. Κατασκευές και έπιπλα υπαιθρίων χώρων. Κατασκευές υποδομής και κατασκευαστικές λεπτομέρειες υπαίθριων κατασκευών. Εφαρμογές σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους (πλατείες, πεζόδρομοι, δημόσιοι κήποι, δημόσιοι ανοικτοί χώροι κ. ά.). Σύνταξη πλήρους μελέτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελέτης εφαρμογής και κατασκευαστικών λεπτομερειών αστικών χώρων ως ενιαίας ενότητας.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Στο εργαστηριακό μέρος ατομικές εργαστηριακές ασκήσεις. Διαμόρφωση διαφόρων εξωτερικών χώρων. Ασκήσεις με εναλλακτικές προτάσεις, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και σύνταξη φακέλου τελικής παρουσίασης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η εξοικείωση με την διαμόρφωση και την κατασκευή των δημόσιων αστικών χώρων με την εξάσκηση στον σχεδιασμό και τον τρόπο κατασκευής δημόσιων εξωτερικών χώρων και σύνταξη και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης αστικού χώρου.

Βιβλιογραφία:

  1. Ανανιάδου – Τζημοπούλου Μ., Αρχιτεκτονική Τοπίου & Σχεδιασμός Αστικών Χώρων, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1997
  2. Ανανιάδου – Τζημοπούλου Μ., Σχεδιασμός Αντικειμένων Αστικών Χώρων, Ζήτη, Θεσνίκη 1995
  3. Στοιχεία Διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων, ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Κατασκευής Έργων, Αθήνα 1988
  4. Σταθακόπουλος Π., Στοιχεία Αστικής Εξυγίανσης, εκδ Δεδούσης, Θεσσαλονίκη 1993

 

   

Κορυφή σελίδας