ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Επισκευές-ενισχύσεις υφισταμένων κτιρίων

Επισκευές-ενισχύσεις υφισταμένων κτιρίων (ΔΟΜ705)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν - ΕΥ)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ)+1(ΑΠ)+2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ, Στατική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή. Μορφές επεμβάσεων σε οικοδομικά έργα. Τεχνικές και υλικά. Αποτίμηση αντοχής υφισταμένης κατασκευής. Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επισκευές μη φερόντων στοιχείων. Κανονισμοί - οδηγίες. Επανέλεγχος επισκευασθέντων κατασκευών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Εισαγωγή στις έννοιες της αποτίμησης και της τρωτότητας των κατασκευών
 • Στρατηγικές και σχεδιασμός αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων
 • Επισκόπηση κανονιστικών διατάξεων και οδηγιών που αφορούν τις επεμβάσεις και τις ενισχύσεις των κατασκευών. Εισαγωγή στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων Ο/Σ
 • Υλικά και τεχνικές επεμβάσεων/ενισχύσεων (μανδύες Ο/Σ, FRP κτλ)
 • Εισαγωγή σε ανελαστικές μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομικών στοιχείων Ο/Σ
 • Επιλογή κατάλληλων μεθόδων ενίσχυσης και υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας των ενισχυμένων δομικών στοιχείων
 • Αριθμητικές εφαρμογές ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Παράδειγμα ανελαστικής στατικής ανάλυσης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Δρίτσος Σ., (2000) Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Σπυράκος, Κ., (2004) Ενίσχυση κατασκευών για σεισμικά φορτία, ΤΕΕ
 • ΟΑΣΠ, (2012 )Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

 

   

Κορυφή σελίδας