ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αρχιτεκτονικός & Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Αρχιτεκτονικός & Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ (ΔΟΜ704)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Δομικών Εργων)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ)+ 1(ΑΠ)+  + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Αρχιτεκτονικό & Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Η εμπέδωση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής σχεδίασης και η εισαγωγή στις αρχές της τρισδιάστατης σχεδίασης. Εξοικείωση με τον ηλεκτρονικά υποβοηθούμενο αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • Η λογική του μαθήματος εφαρμόζεται σ' ένα πιο γενικό επίπεδο με τον σχεδιασμό αφηρημένων αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις.


Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

  • Δίνονται μικρά (ατομικά) κτιριολογικά θέματα τα οποία προσεγγίζονται με τη βοήθεια της τρισδιάστατης ηλεκτρονικής αναπαράστασης, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν σχετικά ζητήματα σχεδιασμού.
  • Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Δυνατότητα τρισδιάστατης σχεδίασης και σχεδιασμού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής στο αντικείμενο των σπουδών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Omura, G., AutoCAD 2005 και AutoCADLT 2005, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα.

 

   

Κορυφή σελίδας