ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία)

Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία) (702)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Οχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εκμάθηση των αγγλικών για συγκεκριμένους ακαδημαικούς σκοπούς και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών στην κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με διάφορα είδη κειμένων (προσφορές, εργαστηριακές αναφορές, υπηρεσιακά σημειώματα, εγχειρίδια οδηγιών) και είδη γραφής (ανάλυση αιτίων και αποτελεσμάτων).
Παράλληλος στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογικό έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντίληψη έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με ένα ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, ευφράδειας και αυθορμητισμού.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων θα δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τον γραπτό και προφορικό τους λόγο κατανοώντας σχετικά κείμενα, λαμβάνοντας μέρος σε συζητήσεις, κάνοντας προφορικές παρουσιάσεις κ.α.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η γραπτή και προφορική εξοικείωση με την ακαδημαική και τεχνική ορολογία του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

   

Κορυφή σελίδας