ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Οδοποιία ΙΙ

Οδοποιία ΙΙ (ΥΠ606)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) +1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Οδοποιία Ι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις προδιαγραφές κατασκευής των υποστρωμάτων και καταστρωμάτων των οδών

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Διανομή και κίνηση γαιών, έννοιες εδαφομηχανικής, χωματουργικά, οδοστρώματα, ασφαλτικά, μέθοδοι υπολογισμού πάχους οδοστρώματος.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Ασκήσεις υπολογισμού πάχους θεμελίωσης, επιστρώματος, συμπύκνωσης, υλικών οδοστρωσίας, πρόσθετων υλικών σταθεροποίησης καθώς και βέλτιστης χρησιμοποίησης μηχανημάτων οδοστρωσίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Απόκτηση κριτηρίων εκλογής επιστρωμάτων οδών από άποψη τεχνικοοικονομική και αποδοτικότητας

Βιβλιογραφία:

  1. Ιωάννης Κοφίτσας, «Στοιχεία Οδοποιίας», Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 1997.
  2. Α.Π. Γιώτης - Γ. Κανελλαϊδης -Γ. Μαλερδος, Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, 1990.
  3. Μουρατίδης Αναστ., Η κατασκευή των οδικών έργων, UNIVERCITY STUDIO PRESS, 2005.
Κορυφή σελίδας