ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (604)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:  

 • Παρουσίαση των όρων και προϋποθέσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής επίδοσης των υπαρχόντων κτιρίων – και για το σχεδιασμό των νέων κτιρίων.
 • Ανάλυση των βασικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό κτιρίων.
 • Παρουσίαση όλων των βασικών νομοθετημάτων (Κοινοτικές Οδηγίες, Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ) που αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:

 • Κλιματικές ζώνες – Προσανατολισμός κτιρίου – Συνθήκες θερμικής άνεσης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού, συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού
 • Υπολογισμός για βέλτιστη θερμική συμπεριφορά κτιριακού κελύφους (συντελεστής θερμοπερατότητας υλικών – θερμομόνωση κτηρίων)
 • Ενεργειακή απόδοση θερμικών, ψυκτικών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτισμού
 • Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, κλπ) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων
 • Ενεργειακά αυτόνομη κατοικία
 • Εισαγωγή στον Κώδικα Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων – ΚΕΝΑΚ

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Παραδείγματα παθητικών συστημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η εξοικείωση με μεθόδους σχεδιασμού ανέγερσης κτιρίων που λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας.

Βιβλιογραφία:

 1. M. Santamouris “Solar thermal technologies for buildings”, Cromwell Press, 2003.
 2. Γεωργιάδου Έλλη, «Βιοκλιματικός σχεδιασμός και καθαρές τεχνολογίες δόμησης», Εκδόσεις Παρατηρητής, 1996

 

   

Κορυφή σελίδας