ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική (603)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής, κατανόηση της ιστορικής τους εξέλιξης και της κοινωνικής τους σημασίας. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση με την σχεδιαστική επίλυση απλών κτιριολογικών προγραμμάτων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • παρουσιάζονται οι κύριοι ιστορικοί σταθμοί για την εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής στον δυτικό κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
  • γίνεται συνοπτική αναφορά στην Αρχιτεκτονική και άλλων πολιτισμών του πλανήτη.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

  • αναπτύσσονται οι σχεδιαστικές παράμετροι για την Αρχιτεκτονική Σύνθεση και δίνονται μικρά θέματα, ή ένα μεγαλύτερο, τα οποία επεξεργάζονται οι φοιτητές/ριες σε ομάδες των δύο ατόμων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Γίνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους διδάσκοντες και συζητιέται η πορεία της εργασίας των ομάδων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Αφενός, η κατανόηση της ιστορικότητας του αρχιτεκτονικού έργου και του κοινωνικού του ρόλου και σημασίας.
Αφετέρου, η δυνατότητα

  • πλήρους και ορθής σχεδίασης και
  • ποιοτικού σχεδιασμού κτιριακών έργων με απλές λειτουργικές και μορφολογικές απαιτήσεις.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Neufert, E., Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα.
  • Παυλίδης, Ι., Αρχιτεκτονική. Διδακτικές Σημειώσεις, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες.
  • Φιλιππίδης, Δ., Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, 1996.
  • Φυρνώ-Τζόρνταν, Ρόμπερτ, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, εκδ. Υποδομή, 1981.

 

   

Κορυφή σελίδας