ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων (602)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Δυναμική, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ι

Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Η παροχή γνώσεων και πρακτικής άσκησης πάνω στην εξέλιξη της τεχνολογίας στην αντισεισμική δόμηση, στις νέες δυνατότητες ανάλυσης και σχεδιασμού αντισεισμικών κατασκευών και στις εξελίξεις στα θέματα των κανονισμών και προδιαγραφών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Σχεδιασμός για σεισμικά φορτία. Απαιτήσεις δομικών συστημάτων για αντίσταση στους σεισμούς. Ανάλυση κατασκευών για οριζόντια φορτία. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης. Κατασκευαστικές απαιτήσεις δομικών στοιχείων. Βλάβες δομικών στοιχείων.
 
Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Εξάσκηση στον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης και αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων. Χρήση Η/Υ.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η προετοιμασία Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ικανών για το σχεδιασμό και την κατασκευή Αντισεισμικών Κατασκευών.
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, Γ. Πενέλης, Α. Κάππος, 1990
  • Αντισεισμικές κατασκευές Ι, Κ. Αναστασιάδης, 1989
  • Αντισεισμική προστασία κατασκευών, Hugo Bachmann, 1998.

 

   

Κορυφή σελίδας