ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Προϋπολογισμός & Κοστολόγηση Τεχνικών Εργων

Προϋπολογισμός & Κοστολόγηση Τεχνικών Εργων (601)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Κατανόηση του τρόπου επιμετρήσεων των διαφόρων τεχνικών έργων και της μεθόδου κοστολόγησής τους.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • Μέθοδοι συμβατικής προκοστολόγησης τεχνικών έργων και πραγματοποιούμε νο κόστος.
  • Προϋπολογισμός δαπανών και αναμενόνενο κέρδος. Συμβατικός προϋπολογισμός τεχνικών έργων.
  • Δημόσια -Ιδιωτικά έργα.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

  • Ασκήσεις για την εμπέδωση των μεθόδων που αναπτύσσονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Η γνώση της σύνταξης του κόστους ( με τις βελτιώσεις του ) και του προϋπολογισμού κατασκευής είναι η βάση του οικονομικού σχεδιασμού ενός έργου, σε εποχή έντονου ανταγωνισμού.
  • Η γνώση εφαρμογής - ελέγχου της προόδου του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασμό κόστους η προϋπολογισμού.
  • Οι παραπάνω γνώσεις είναι απαραίτητες για τον Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Εργων, για την άσκηση του επαγγέλματος στον δημόσιο-ιδιωτικό τομέα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Δομικά Έργα, Παναγιωτόπουλος, ΑΠΘ, 1980
  • ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ

 

   

Κορυφή σελίδας