ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνική Νομοθεσία

Τεχνική Νομοθεσία (505)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 5ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2 (ΑΠ)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Εξοικείωση με την ισχύουσα Τεχνική Νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή της, και κυρώσεις.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Μέτρα ασφάλειας έργων. Πρόληψη ατυχημάτων. Ευθύνες και κυρώσεις.
 • Πολεοδομικό δίκαιο. Οικιστικές περιοχές.
 • Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
 • Σύνταξη προτάσεων και τεχνικών εκθέσεων.
 • Νομοθεσία δημοσίων έργων.
 • Εργολήπτες - Δημοπρασίες - Πραγματογνωμοσύνες.
 • Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Η Τεχνική Νομοθεσία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο δουλειάς για κάθε Μηχανικό που ασχολείται με το επάγγελμα, είτε σαν υπάλληλος του Δημοσίου, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Στο μάθημα αυτό δημιουργείται ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων, αλλά και του τρόπου σκέψης και αναζήτησης πάνω σε θέματα που αφορούν στον κλάδο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, 1985
 • Νόμος Δημοσίων Εργων, Ν.1418/84 & Π.Δ. 609/85
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός. ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89, Εκδόσεις του Τ.Ε.Ε.

 

   

Κορυφή σελίδας