ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις

Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις (504)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 5ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος.).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 3(Θ) + 1(ΑΠ)+2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Εδαφομηχανική, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι
Διδακτικές μονάδες: 7

Περιγραφή μαθήματος:
Μελέτη και ανάλυση διαφόρων τύπων θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων (επιφανειακών και βαθειών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα) και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαστασιολόγησης, όπλισης και κατασκευαστικής τους διαμόρφωσης.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις εδάφους βάσει βιβλιογραφικών σχέσεων και σύγχρονων κανονισμών.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση επιφανειακών πεδίλων. Αναλυτική εφαρμογή σε μεμονωμένα πέδιλα όπου περιγράφονται γενικοί κανόνες διαμόρφωσης, έλεγχοι ευστάθειας πέδιλου, έλεγχοι φέρουσας ικανότητας και καθίζησης εδάφους θεμελίωσης και έλεγχοι σώματος θεμελίου. Διαστασιολόγηση και όπλιση θεμελίου.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση συνδετήριων δοκών.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών και κοιτοστρώσεων.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση φέρουσας ικανότητας και καθίζησης πασσαλοθεμελίωσης.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Ασκήσεις Εδαφομηχανικής (επανάληψη, σύνδεση με Θεμελιώσεις σε θέματα εδαφικών τάσεων, φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων).
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση μεμονωμένου πεδίλου (κεντρική και έκκεντρη φόρτιση, ορθογωνικής ή κωνικής διατομής).
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση συνδετήριας δοκού, κατανομή ροπής στον κόμβο πεδίλου - συνδετήριας δοκού – εδάφους.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση πασσαλοθεμελίωσης, υπολογισμός φέρουσας ικανότητας πασσάλου σε πολυστρωματικό έδαφος, υπολογισμός καθίζησης πασσάλου.
 • Μελέτη και διαστασιολόγηση τοίχου αντιστήριξης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η κατανόηση των βασικών αρχών σε θέματα Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων και η δυνατότητα υπολογιστικής αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε κλασσικές εφαρμογές Θεμελιώσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Barnes G.E. (2000), "Εδαφομηχανική: Αρχές και Εφαρμογές", Κλειδάριθμος (απόδοση στα ελληνικά 2005), Αθήνα
 • Bowles J.E. (1997), "Foundation Analysis and Design", 5th edition, McGrow-Hill, New York
 • Das B.M. (1999), "Shallow Foundations: Bearing Capacity and Settlement", CRC Press LLC, Florida, USA
 • Αναγνωστόπουλος Χ., Χατζηγώγος Θ., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Δ. (2012), "Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα", Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη
 • Αναγνωστόπουλος Α., Καββαδάς Μ., Παπαδόπουλος Β. (2009), "Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997)", Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα
 • Γεωργιάδης Κ., Γεωργιάδης Μ. (2009), "Στοιχεία Εδαφομηχανικής", Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη
 • Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου-Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1994), "Εδαφομηχανική: ασκήσεις και προβλήματα", Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
 • Καββαδάς Μ. (2005), "Σημειώσεις Θεμελιώσεων Τεχνικών Έργων", Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (οι σχετικές σημειώσεις υπάρχουν πλήρεις στην ιστοσελίδα του καθ. Μ. Καββαδά)
 • Πενέλης Γ., Στυλιανίδης Κ., Κάππος Α., Ιγνατάκης Χ. (1995), "Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα: Πανεπιστημιακές Σημειώσεις", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων
 • Πιτιλάκης Κ., Γεωργιάδης Μ., Μπαντής Σ., Χατζηγώγος Θ., Αναγνωστόπουλος Χ., Τίκα Θ. (1999), "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων, Αντιστηρίξεων και Γεωκατασκευών", Α.Π.Θ. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΑΣΤΕ, Θεσσαλονίκη

 

   

Κορυφή σελίδας