ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Μεταλλικές Κατασκευές Ι

Μεταλλικές Κατασκευές Ι (503)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 5ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 3(Θ) + 1 (ΑΠ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Αντοχή υλικών.
Διδακτικές μονάδες: 7

Περιγραφή μαθήματος:
Η κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών της βάσης σχεδιασμού των Σιδηρών και ξύλινων κατασκευών και των μεθόδων υπολογισμού τους.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Πρόλογος. Εισαγωγή.
 • Υπολογισμός Δράσεων, Οριακές καταστάσεις Λειτουργικότητας, Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας, Βάσεις σχεδιασμού.
 • Υλικά. Ταξινόμηση της διατομής. Εφελκυστικοί ράβδοι. Θλιπτικοί ράβδοι.
 • Φορείς: Ολόσωμοι φορείς, Διαστασιολόγηση,
 • Μέσα σύνδεσης: Κοχλίες, απλοί κοχλίες, υψηλής αντοχής (τριβής) κοχλίες, Ήλοι, Πείροι,
 • Συγκολλήσεις. Έλεγχοι, Στηρίξεις, Με Μετωπική πλάκα, Με γωνιακά, Δημιουργία συνέχειας.
 • Ενώσεις ολόσωμων φορέων.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Υπολογισμός Δράσεων,
 • Διαστασιολόγηση για Οριακές καταστάσεις Λειτουργικότητας.
 • Διαστασιολόγηση για Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας: Εφελεκυσμός, Θλίψη, Λυγισμός, Κάμψη, Διάτμηση, Καμπτικός Λυγισμός, Διατμητική Κύρτωση, Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός, Αλληλεπιδράσεις, Υπολογισμός Συνδέσεων.


Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Με τη λήξη του Μαθήματος ο φοιτητής αποκτά την ευχέρεια κατανόησης των βασικών αρχών σχεδιασμού μελών μεταλλικών & ξύλινων κατασκευών και δύναται να διαστασιολογεί και να διενεργεί ελέγχους μελών των κατασκευών.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1.    Ευρωκώδικας C3 μεταλλικών κατασκευών
2.    Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι. και Ιωαννίδης Γ., Σιδηρές κατασκευές.
3.    Falke J., Κατασκευές από χάλυβα.

 

   

Κορυφή σελίδας