ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Κατασκευές Οπλισμένοu Σκυρoδέματος II

Κατασκευές Οπλισμένοu Σκυρoδέματος  II (502)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 5ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 3(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Κατασκευές Οπλισμένου Σκυρ/ματος Ι. Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Η παροχή γνώσεων και πρακτικής άσκησης στον αντισεισμικό σχεδιασμό ενός τυπικού φορέα οικοδομικού έργου από σκυρόδεμα σύμφωνα με τη σύγχρονη φιλοσοφία του σχεδιασμού των κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα σε συνδυασμό με την εισαγωγή του Η/Υ στην υπολογιστική και σχεδιαστική διαδικασία.

Περιεχόμενο διαλέξεων

  • Σύνθεση σκελετών με πλαίσια και τοιχώματα Ο/Σ.
  • Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού, σεισμικές μετακινήσεις και στροφές, ανάλυση δομικών συστημάτων για σεισμικές δράσεις.
  • Διαστασιολόγηση τυπικού φορέα από πλαίσια και τοιχώματα Ο/Σ με απαιτήσεις αντισεισμικότητας σε κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη και διάτμηση.
  • Ο Ικανοτικός αντισεισμικός σχεδιασμός.
  • Κατασκευαστική διάταξη-διαμόρφωση οπλισμών.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων μόρφωσης, ανάλυσης, διαστασιολόγησης, ικανοτικού σχεδιασμού, παραγωγής οπλισμικών διατάξεων δομικών στοιχείων. Χρήση Η/Υ.
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η προετοιμασία Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ικανών για το σχεδιασμό και την κατασκευή έναντι σεισμού νέων έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Πενέλης Ι., Κάππος Α., Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, Θεσ/νίκη 1990.
  • Χρ. Καραγιάννη, Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα έναντι Σεισμού, Ξάνθη 2004.

 

   

Κορυφή σελίδας