ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Δυναμική των Κατασκευών

Δυναμική των Κατασκευών (501)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 5ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατική Ι Θεωρία + Εργαστήριο και Στατική ΙΙ θεωρία ή εργαστήριο.
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Κατανόηση της φύσης των δυναμικών - σεισμικών φορτίων και των εννοιών της εσωτερικής και γεωμετρικής απόσβεσης. Επίλυση δυναμικών προβλημάτων με αναλυτικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Σεισμική φασματική ανάλυση κατασκευών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Δυναμικά φορτία έργων μηχανικού. Ελεύθερη ταλάντωση μονοβάθμιων ταλαντωτών με και χωρίς απόσβεση.. Απόκριση μονοβάθμιου ταλαντωτή σε αρμονική, κρουστική και τυχαία φόρτιση. Ολοκλήρωμα του Duhamel. Σεισμική φόρτιση - φάσματα απόκρισης. Φάσματα σχεδιασμού - ΕΑΚ. Πολυβάθμιοι ταλαντωτές - ιδιοπερίοδοι - ιδιομορφές. Η μέθοδος της ιδιομορφικής επαλληλίας. Φασματική σεισμική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Παραδείγματα υπολογισμού δυναμικών χαρακτηριστικών κτηρίων. Παραδείγματα επίλυσης επίπεδων διατμητικών πλαισίων σε:

  • •    Αναπόσβεστη και αποσβεσμένη ελεύθερη ταλάντωση
  • Καταναγκασμένη ταλάντωση υπό αρμονική διέγερση
  • Καταναγκασμένη ταλάντωση λόγω εδαφικού κραδασμο
  • Σεισμική δράση κατά ΕΑΚ (φασματική ανάλυση)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Η απόκτηση ικανότητας μόρφωσης κατάλληλου δυναμικού συστήματος κτηρίων και η επίλυσή τους, χωρίς την χρήση λογισμικού.
  • Η απόκτηση αισθητηρίου και ικανότητας ελέγχου αποτελεσμάτων ανάλυσης μέσω Η/Υ.
  • Απόκτηση εμπειρίας εφαρμογής των διατάξεων του ΕΑΚ.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1.    Δυναμική των Κατασκευών με Εφαρμογές στην Αντισεισμική Μηχανική, Π. Κολιόπουλου & Γ. Μανώλη, εκδ. Β.Γκιούρδας, 2005
2.    Εγχειρίδιο Δυναμικής των Κατασκευών, Χ. Παναγιωτόπουλου & Π. Κολιόπουλου, εκδ. Σοφία, 2007.
3.    Δυναμική των Κατασκευών, Κ. Αναστασιάδη, ΑΠΘ,1993
4.    Dynamics of structures, A. Chopra, 1995.
5.    Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών, T. Paulay & M. Priston, 1999.
6.    Structural dynamics, M. Paz, 1977
7.    http://elearning.teiser.gr/

 

   

Κορυφή σελίδας