ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Σχεδιασμός Μεταφορών & Συγκοινωνιακή Τεχνική

Σχεδιασμός Μεταφορών & Συγκοινωνιακή Τεχνική (406)
 
Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 1(Θ) +1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Οδοποιία Ι.
Διδακτικές μονάδες: 3

Περιγραφή μαθήματος:  
Το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει τις σημαντικότερες γνώσεις της εκτεταμένης και πολύπλευρης περιοχής που καλύπτει η κυκλοφοριακή τεχνική.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Αναμενόμενη κυκλοφορία, διαμόρφωση οδών πόλεων, στοιχεία κυκλοφοριακής μελέτης των πόλεων, χωρητικότητα των οδών, συσσώρευση οχημάτων, λωρίδες εμπλοκής, βασικές μορφές κόμβων, κόμβοι χωρίς φωτεινή σηματοδότηση, κόμβοι με φωτεινή σηματοδότηση, στάσεις και σταθμοί λεωφορείων, χώροι στάθμευσης, κυκλοφορία πεζών, κεκλιμένα επίπεδα πεζών και κλίμακες, διαμόρφωση νησίδων κυκλοφορίας και κρασπέδων, εγκαταστάσεις σήμανσης οδών, οδική ασφάλεια.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Ασκήσεις διαμόρφωσης διασταυρώσεων, υπολογισμού φωτεινής σηματοδότησης, διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η εξοικείωση με μεθόδους εκτίμησης και επίλυσης των προβλημάτων της κυκλοφορίας.

Βιβλιογραφία:
1. Ιωάννης Κοφίτσας, «Στοιχεία Οδοποιίας», Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 1997.
2. W. Mensebach, «Κυκλοφοριακή Τεχνική», Εκδότης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα, 1979.
3. Ι. Μ. Φραντζεσκάκης-Γ. Α. Γιαννόπουλος, «Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική» Εκδότης Ι. Μ. Φραντζεσκάκης και Συνεργάται ΕΠΕ, Αθήνα, 1977.

 

   

Κορυφή σελίδας