ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (402)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ)+1(ΑΠ)+3(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατική Ι, Αντοχή υλικών
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σύγχρονων κανονισμών, δηλαδή τον Ευρωκώδικα 2 και τον Ευρωκώδικα 8.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Ιστορική επισκόπηση της χρήσης του Ο/Σ ως δομικό υλικό και των κανονιστικών διατάξεων για την εφαρμογή του
 • Εισαγωγή στα επιμέρους υλικά του οπλισμένου σκυροδέματος και τις ιδιότητές τους
 • Παρουσίαση της μεθόδου των οριακών καταστάσεων
 • Παρουσίαση κανόνων κατασκευαστικής διαμόρφωσης
 • Εισαγωγή στη διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων για μεγέθη ορθής έντασης
 • Διαστασιολόγηση δοκών από Ο/Σ
 • Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων από Ο/Σ
 • Διαστασιολόγηση πλακών από Ο/Σ

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Σύνδεση με τη στατική ανάλυση των κατασκευών – Υπολογισμός φορτιστικών καταστάσεων

 • Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων (επικαλύψεις οπλισμών, αγκυρώσεις, ενώσεις κτλ.)
 • Καθαρή κάμψη ορθογωνικών δοκών
 • Προέχουσα κάμψη ορθογωνικών δοκών
 • Διαστασιολόγηση πλακοδοκών
 • Υπολογισμός δοκών Ο/Σ σε διάτμηση
 • Μονοαξονική κάμψη υποστυλωμάτων
 • Διαξονική κάμψη υποστυλωμάτων
 • Απλά οπλισμένες πλάκες
 • Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Καραβεζύρογλου-Βέμπερ Μαρία, (2011) “Στοιχεία Υπολογισμού και Διαμόρφωσης Ολόσωμων Κατασκευών”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη
 • Πενέλης Γ., Στυλιανίδης Κ., Κάππος Α., Ιγνατάκης Γ. (1995) “Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη
 • Κωνσταντινίδης Απ. (2008) “Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, Τόμος Α - Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρμογής”, π-SYSTEMS INTERNATIONAL A.E., Αθήνα

 

   

Κορυφή σελίδας