ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Πολεοδομία-Χωροταξία

Πολεοδομία-Χωροταξία (305)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 3ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ).
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 4

Περιγραφή μαθήματος:
Κατανόηση της λειτουργικής σχέσης των κτιρίων με το ευρύτερο πολεοδομικό τους περιβάλλον. Ένταξη των αστικών συνόλων μέσα στο γενικότερο χωροταξικό πλαίσιο της περιοχής.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • Βασικές γνώσεις πολεοδομίας, σχέση μεταξύ του κτιρίου και του ευρύτερου πολεοδομικού περιβάλλοντος. Σύντομη ιστορία της πολεοδομίας.
  • Αστική δόμηση στην μεταπολεμική Ελλάδα και η έννοια της «αντιπαροχής». Σύγχρονη οργάνωση των πόλεων, δίκτυα επικοινωνίας (οδικά, σιδηροδρομικά, πεζόδρομοι).
  • Κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι αστικού σχεδιασμού. Σχέδια Πόλεων και Όροι Δόμησης. Αναπτυξιακά κίνητρα ευρύτερων χωροταξικών περιοχών, είτε επέκτασης σχεδίων πόλης.
  • Ειδικότερα θέματα όπως ηχορύπανση και δόμηση πλησίον οδών ταχείας κυκλοφορίας, δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς, αναπλάσεις μέσα στον πολεοδομικό ιστό πόλεων, αναπτυξιακά κίνητρα και υπεραξία ακινήτων κ.ά.
  • Παραδείγματα και σύντομες εφαρμογές πολεοδομικών & Χωροταξικών μελετών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών ΠΔΕ σχετικά με την ένταξη των κτιρίων μέσα στον ευρύτερο αστικό τους χώρο, τόσο σε επίπεδο γειτονιάς όσο και μέσα στην πόλη.
  • Πρακτική κατάρτιση στους εκάστοτε μηχανισμούς ανάπτυξης των πόλεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Αραβαντινός Α., Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1998
  • Παπαγεωργίου Ε., Στοιχεία Πολεοδομίας, Εκδόσεις Ευγενίδου, Αθήνα 1997
  • Παυλίδης Ι., Σημειώσεις Πολεοδομίας-Χωροταξίας, διδακτικές σημειώσεις ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 2002

 

   

Κορυφή σελίδας