ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Οικοδομική

Οικοδομική (304)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 3ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(θ) + 2(Ασκ.Πρ)+3(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Διδακτικές μονάδες: 7

Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στην Οικοδομική των κτιρίων και στη Μελέτη Εφαρμογής. Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • Στοιχεία πλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου: τοιχοποιίες, τοιχοπετάσματα, υαλοπετάσματα, επενδύσεις. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες δωμάτων, στέγης, δαπέδων, οροφών, αρμών διαστολής, ψευροδοφών, κλιμάκων. Τύποι εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων. Χάραξη κλιμάκων, στεγών, δωμάτων.
  • Προστασία κτιρίων από το έδαφος: υγρομονώσεις. Θερμομόνωση, στοιχεία δομικής φυσικής, κανονισμοί θερμομόνωσης. Ηχομονωτική και ηχοαπορροφητική συμπεριφορά δομικών υλικών. Πυραντοχή δομικών υλικών, κανονισμός πυρασφάλειας κτιρίων, παθητική πυροπροστασία.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Σχεδίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών σε προτεινόμενο κτίριο, σε κλίμακες 1/20 μέχρι και 1/5. Περιλαμβάνονται: τοιχοποιίες, δώματα, στέγες, οροφές εσωτερικές, ψευδοροφές, κλίμακες, κουφώματα, αρμοί διαστολής. Συνδυασμός διαφορετικών τύπων κατασκευαστικών στοιχείων και λύσεων, ανάλογα με τη θέση και τη χρήση του κτιρίου.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν κατασκευαστικά ένα κτίριο σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και να προτείνουν διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά από τη βιομηχανία, ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Θα πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια που θα περιλαμβάνουν την όλη την απαραίτητη πληροφορία και τις λεπτομέρειες για κάθε στάδιο κατασκευής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Οικοδομική NEUFERT, Ernest Neufert, εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα 2000.
  • Κατασκευή κτιρίων: Σύνθεση και Τεχνολογία, Χ. Αθανασόπουλου, Αθήνα 1991
  • Οικοδομική, Κ. Μπίρη, Αθήνα, 1978
  • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ν. Τσινίκα, 1993
  • Μ. Παπαδόπουλος, Θερμομόνωση Κτιρίων, Θεσσαλονίκη, 1989

 

   

Κορυφή σελίδας