ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Τεχνολογία Δομικών Υλικών (206)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 2ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Κατανόηση των δομικών υλικών και σωστή χρήση τους στις κατασκευές. Ο ποιοτικός έλεγχος των δομικών υλικών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Φυσικοί λίθοι
 • Κονίες και κονιάματα. Αερικές κονίες, υδραυλικές κονίες, κονιάματα
 • Σκυρόδεμα. Τα υλικά παρασκευής του σκυροδέματος, οι αναλογίες συνθέσεως, οι ιδιότητες του σκυροδέματος, τα πρόσθετα υλικά, άλλα είδη σκυροδέματος
 • Χάλυβας και άλλα μέταλλα. Χαρακτηριστικά και ιδιότητες, σίδηρος, χάλυβας, άλλα μέταλλα, διάβρωση μετάλλων και προστασία
 • Ξύλο. Προέλευση, κατεργασία, αποθήκευση, δομή, σύσταση και ελαττώματα, βασικές ιδιότητες, επιρροή περιβάλλοντος, μέτρα προστασίας, προηγμένες τεχνολογίες ξύλου, χρήσεις και μορφές δομικής ξυλείας
 • Κεραμικά. Παρασκευή, ιδιότητες λιθοσωμάτων, οπτόπλινθοι, άλλοι τύποι πλίνθων, κεραμίδια, πλάκες επίστρωσης
 • Τοιχοποιία. Αξονική θλίψη, εφελκυσμός από κάμψη, διάτμηση, περιβαλλοντικές επιδράσεις
 • Πολυμερή. Ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή
 • Ασφαλτικά υλικά, ασφαλτοσκυροδέματα


Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Εργαστηριακές δοκιμές - πειράματα ποιοτικού ελέγχου δομικών υλικών, μέθοδοι αποτίμησης δομικών στοιχείων, παραγωγή και έλεγχος μιγμάτων σκυροδέματος.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Το θεωρητικό μέρος θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή των κυριότερων δομικών υλικών που θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν επαγγελματικά .
 • Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα εξοικειώσει τους σπουδαστές με τον έλεγχο και τις δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κυριότερα δομικά υλικά.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1.    Α. Λεγάκη, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Εκδ. Ευγενίδιο Ιδρυμα, 1990.
2.    Καλκάνη, Χατήρη, Σταθουλόπουλου, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Εκδόσεις ΙΩΝ, 1999
3.    «Δομικά Υλικά» Α.Χ.Τριανταφύλλου, εκδόσεις Α.Χ.Τριανταφύλλου,
4.    Τεχνολογία του Σκυροδέματος, Χ. Οικονόμου, Εκδόσεις ΤeΕΚΔΟΤΙΚΗ, 2003
5.    Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου, Σ, Τσίμας και Σ. Τσιβιλής, ΕΜΠ, 2003
6.    Κανονισμός Τεχνολόγίας Σκυροδέματος, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997
7.    Kανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000

 

   

Κορυφή σελίδας