ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ

Αρχιτεκτονικό  Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ (205)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 2ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 3(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Διδακτικές μονάδες: 2

Περιγραφή μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση λογισμικών σχεδιασμού για την παραγωγή αρχιτεκτονικών και οικοδομικών σχεδίων με όλες τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός κτιρίου. Οι φοιτητές, έχοντας γνώση των βασικών αρχών των Windows,  περνούν στη φάση της εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν στο μάθημα του Τεχνικού Αρχιτεκτονικού Σχεδίου σε ψηφιακά συστήματα σχεδιασμού (CAD). Το βασικό πρόγραμμα που εξετάζεται είναι η έκδοση Autocad 2010 και αφορά την παραγωγή δισδιάστατων σχεδίων. Το μάθημα στοχεύει όχι μόνο στην εκμάθηση ενός λογισμικού που απαντάται σε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής κοινότητας αλλά στη συνολικότερη κατανόηση της φιλοσοφίας των ψηφιακών συστημάτων σχεδιασμού CAD, ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να αναζητεί τις ενημερώσεις του κάθε λογισμικού και να μεταπηδά και σε άλλα λογισμικά, ανάλογα με το έργο που έχει να επιτελέσει.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

  • Αρχές σχεδίασης με ψηφιακά συστήματα σχεδιασμού CAD.
  • Ανάλυση της διεπαφής του λογισμικού. Βασικές σχεδιαστικές οντότητες.
  • Ρύθμιση του περιβάλλοντος σχεδίασης. Βασικές εντολές  (επίπεδα, μεγέθυνση, κλίμακα, σύστημα συντεταγμένων, διανύσματα)
  • Εργαλειοθήκες σχεδίασης
  • Εργαλειοθήκες τροποποίησης
  • Εισαγωγή κειμένων, διαγραμμίσεων, διαστάσεων.
  • Διαχείριση block, εξωτερικές αναφορές.
  • Ρυθμίσεις εκτύπωσης, εκτυπώσεις σχεδίων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση στο τέλος του εξαμήνου να σχεδιάζουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια κάτοψη που τους δίνεται και να παράγουν από αυτή όλα τα υπόλοιπα σχέδια του κτιρίου: τομές και όψεις.
  • Θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κάθε νέα έκδοση του συγκεκριμένου λογισμικού στο οποίο έχει εργαστεί.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1.    AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, George Omura, , εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, , Αθήνα 2010.
2.    Οδηγός επιτυχίας για το δίπλωμα ECDL CAD, Βασίλης Κορδόνιας, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003.
3.    Εισαγωγή στο AutoCAD 2006, Γιάννης Θ.Κάππος, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005.
4.    Οικοδομική NEUFERT, Ernest Neufert, εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα 2000.
5.    Κατασκευή κτιρίων-Σύνθεση και τεχνολογία, Χρήστος Γ.Αθανασόπουλος, εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.

 

   

Κορυφή σελίδας