ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Τεχνικό  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (103)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 1ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 4(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 2

Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγικό μάθημα στη μεθοδολογία του τεχνικού αρχιτεκτονικού σχεδίου ως κύριου μέσου δυσδιάστατης απεικόνισης των κτιριακών έργων. Έμφαση στην γραφική γεωμετρική κατασκευαστική λογική καθιερωμένων δυσδιάστατων απεικονίσεων υπό κλίμακα, όπως η κάτοψη, η τομή και η όψη.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Βασικές έννοιες, ορισμοί, ορολογία, γνωριμία με τα όργανα και τα υλικά του τεχνικού αρχιτεκτονικού σχεδίου, η έννοια και η λειτουργία της κλίμακας, ορθές προβολές και επίπεδα τομής, πραγματικές, νοητές και συμβολικές χαράξεις. Ανάλυση των εννοιών, της γεωμετρικής κατασκευής, της λειτουργίας και της σχέσης μεταξύ τους των σχεδίων της κάτοψης, της τομής και της όψης.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Ασκήσεις τεχνικού αρχιτεκτονικού σχεδίου, ατομικά στο σχεδιαστήριο. Σχέδια σε επίπεδο οριστικής μελέτης, σε κλίμακες 1:100 και 1:50 και σχέδια οικοδομικών λεπτομερειών σε κλίμακες 1:20-1:5. Μολύβωμα και μελάνωμα των σχεδίων. Σύνθεση πινακίδων και δημιουργία φακέλου οριστικής μελέτης ενός μικρού κτιρίου.  

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Απόκτηση βασικών γνώσεων σχεδίασης, γνωριμία και εξάσκηση των φοιτητών με βασικά θέματα του αντικειμένου τους και σύμφωνα με την ειδικότητά τους, με στόχο να μπορούν να αποδώσουν σχεδιαστικά το κτίριο που θα υπολογίσουν, θα συνθέσουν ή θα κατασκευάσουν.  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Παυλίδης Ι., Γραμμικό σχέδιο, τόμος Α & Β., Εκδόσεις  Ζήτη 1997.
  • Neufert, Οικοδομική και Αρχιτεκτονική σύνθεση, Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1996.

 

   

Κορυφή σελίδας