ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Εφαρμοσμένη Πληροφορική (102)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 1ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(ΑΠ)+1(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 2

Περιγραφή μαθήματος: Να αναπτύξει δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και να παράσχει τις πρώτες βασικές έννοιες που αφορούν στις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Εισαγωγή στους Η.Υ.
 • Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα.
 • Λογικά διαγράμματα.
 • Αλγόριθμοι (δομές - ανάλυση) με τη βοήθεια μιας ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού.
 • Εφαρμογές προγραμματισμού για την επίλυση βασικών προβλημάτων Μαθηματικών, Αριθμητικής ανάλυσης.


Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι στη θέση να:

 • Να μάθουν να επεξεργάζονται κείμενο με την εφαρμογή κειμενογράφου (δημιουργία, αποθήκευση, μορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφων).
 • Να μάθουν να δημιουργούν, να τροποποιούν, να μορφοποιούν, να κάνουν υπολογισμούς και να τυπώνουν λογιστικά φύλλα (δημιουργία τύπων και γραφημάτων, μορφοποίηση δεδομένων και εκτύπωση)
 • Να εξοικειωθούν στη δημιουργία πακέτων (προγραμμάτων) με δομημένο προγραμματισμό, που να τρέχουν σε σύγχρονα computers και κάτω από σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έτοιμων πακέτων, όπως παράθυρα, κυλιόμενα μενού, κουμπιά διαταγών, χρώματα, σχήματα, εικόνες κ.τ.λ.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Πετρούτσος, Ευάγγελος, Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic 6, Εκδότης: Γκιούρδας Μ., 1999
 • Σκλαβενίτης, Δημήτρης, Visual Basic, Εκδότης: Δίαυλος,2006
 • Mac,Bride, Visual Basic, Εκδότης: Hodder Education, 2004

 

   

Κορυφή σελίδας