ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2021

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση κάποιου μαθήματος (είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως) θα πρέπει να το ζητήσουν με e-mail από τον διδάσκοντα. Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου, καθώς και το μάθημα και η ημέρα και η ώρα εξέτασης, για το οποίο αιτούνται την βεβαίωση.

Προσοχή, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει το e-mail του φοιτητή από το οποίο αποστέλλεται η αίτηση να είναι είτε το ακαδημαϊκό του, ή αυτό που δήλωσε στο προφίλ του, στην Πλατφόρμα Εξετάσεων του Τμήματος (exams.civil.ihu.gr).

Ο διδάσκων, αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, θα προωθήσει το αίτημα στον Πρόεδρο του Τμήματος και η βεβαίωση (pdf αρχείο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) θα αποσταλεί στο e-mail του φοιτητή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Βοζίκης

 

Κορυφή σελίδας