ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Λόγω της υγειονομικής κρίσης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, η Ορκωμοσία των αποφοίτων του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. ΜΕΣΩ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.

Η ορκωμοσία αφορά σε όσους προπτυχιακούς φοιτητές ανακηρύχθηκαν έως και τις 19/03/2021.

Οι φοιτητές προκειμένου να λάβουν τον σύνδεσμο (link) της εικονικής αίθουσας όπου θα λάβει χώρα η ορκωμοσία τους θα πρέπει να στείλουν την συνημμένη Αίτηση στο email: info@civil.ihu.gr έως τις 9 Απριλίου  2021 και στη συνέχεια θα τους κοινοποιηθεί ο σύνδεσμος.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής (για λόγους ταυτοποίησης των παρόντων και απαγγελίας του όρκου) η χρήση κάμερας και μικροφώνου στη συσκευή από την οποία θα συνδεθούν.

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους οι φοιτητές να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα.

Μετά την ορκωμοσία θα σταλεί στο mail των φοιτητών το πρωτόκολλο καθομολόγησης το οποίο αφού το υπογράψουν και το θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής (σε κάποια δημόσια αρχή -ΚΕΠ, αστυνομία κλπ) θα το αποστείλουν στην γραμματεία (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΣΕΡΡΕΣ 62100 – υπόψη κ. Καφτάνη) μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

«Επιθυμώ το αντίγραφο του πτυχίο μου, το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και το πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ να αποσταλούν στην διεύθυνση ………………………….. με συστημένη επιστολή ή courier με δική μου χρέωση»

Εναλλακτικά μπορούν οι φοιτητές  αντί για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής να  στείλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr στην οποία θα δηλώνουν:

«1. Το επισυναπτόμενο «Πρωτόκολλο καθομολόγησης» φέρει την χειρόγραφη υπογραφή μου.

2. Επιθυμώ το αντίγραφο του πτυχίο μου, το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και το πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ να αποσταλούν στην διεύθυνση ………………………….. με συστημένη επιστολή ή courier με δική μου χρέωση»

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Χρήστος Βοζίκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας