ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διευκρινίσεις για Πρακτική Άσκηση

Εγκύκλιος 383/10.11.2020 του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την αναστολή της Πρακτικής Άσκησης και την δυνατότητα διεξαγωγής της με μεθόδους εξ αποστάσεως.

 

Συνημμένα:

 

Κορυφή σελίδας