ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Δυναμική των Κατασκευών - Έναρξη εξ’ αποστάσεως μαθημάτων

Οι συνεδρίες με Zoom θα γίνονται στην αίθουσα  https://zoom.us/j/96502484692. Πρώτη συνεδρία, Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 9.15'

Καλείστε να εγγραφείτε στο https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=196όπου έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές ανακοινώσεις. Παλαιότερες εγγραφές φοιτητών έχουν καταργηθεί, οπότε απαιτείται επανεγγραφή.

 

Κορυφή σελίδας