ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας (zoom)

Αίθουσα 

Link 
M1 https://zoom.us/j/94955300292
M2 https://zoom.us/j/93124064174 
M3 https://zoom.us/j/96502484692 
M4 https://zoom.us/j/97012624911 
M5 https://zoom.us/j/97542328249 

 

 

Κορυφή σελίδας