ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διεξαγωγή μαθημάτων Δυναμικής των Κατασκευών, (Χειμερινό εξάμηνο 2020-21).

Διεξαγωγή μαθημάτων Δυναμικής των Κατασκευών, (Χειμερινό εξάμηνο 2020-21).

1. Ο βασικός εβδομαδιαίος κύκλος μαθημάτων θα γίνεται εξ’ αποστάσεως (Zoom)και θα αποτελείται από 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Άσκησης Πράξης και 2 ώρες Εργαστηρίου (ένα τμήμα για όλους). Έναρξη των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων από 28 Σεπτεμβρίου.

Το τμήμα εργαστηρίου υποχρεούνται να το παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά (το σύστημα καταγράφει αυτόματα τις παρουσίες τους). Προαιρετικά, μπορούν να το παρακολουθούν και οι Παρατηρητές.

 

2. Στο πρόγραμμα θα εμφανιστούν και 2 τμήματα εργαστηρίου με φυσική παρουσία, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διενέργεια προόδων και θα ενεργοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων στο egram. Οι πρόοδοι είναι προαιρετικές και απευθύνονται μόνον στους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά (όχι στους παρατηρητές). Για τη συμμετοχή σε αυτές, απαιτείται σχετική εγγραφή σε ειδική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί αργότερα, στο e-learning του μαθήματος (https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=196).

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα.

 

Κορυφή σελίδας