ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΤΑΤΙΚΗ-ΙΙ: Εγγραφές σε e-learning και Zoom

ΣΤΑΤΙΚΗ-ΙΙ: Εγγραφές σε e-learning και Zoom

Το προφίλ σας τόσο στο e-learning όσο και στο Zoom, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει Ονοματεπώνυμο & Α.Μ.

Κορυφή σελίδας