ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Στατική-ΙΙ (Θ+Ε) Έναρξη μαθημάτων – Εγγραφές

Στατική-ΙΙ (Θ+Ε) Έναρξη μαθημάτων – Εγγραφές

Η έναρξη μαθημάτων θεωρίας θα γίνει την Τρίτη 18/2 και των εργαστηρίων την Πέμπτη 20/2, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του μαθήματος γίνονται μόνον ηλεκτρονικά.  

Υποχρέωση παρακολούθησης των εργαστηριακών τμημάτων έχουν ΜΟΝΟΝ όσοι δηλώνουν το μάθημα (Θ&Ε) για ΠΡΩΤΗ φορά. Αυτοί και μόνον έχουν δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στις δύο προόδους που θα δοθούν σε ώρες της θεωρίας.

Οι υπόλοιποι θα δηλωθούν ως Παρατηρητές κα θα συμμετέχουν μόνον στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Απαγορεύεται η δήλωση μόνον Θ ή μόνον Ε, εφόσον είναι χρεωστούμενα και τα δύο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΥΣΙΔΕΣ..!!

Ο διδάσκων

Καθ. Παναγιώτης Κολιόπουλος

 

Κορυφή σελίδας