ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρακτικό αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων για πρόσληψη βάσει του ΠΔ 407/1980 για το μάθημα «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων». (Πρόσκληση υπ’αρ. 28/22.01.2020)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, συνεδρίασε σήμερα 5/2/2020 και ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, βάσει του ΠΔ 407/80, για το μάθημα «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων».

Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά της αξιολόγησης. Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 11:00 πμ.

Αμέσως μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Συνέλευση του Τμήματος θα συνεδριάσει ξανά για να εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις και να εγκρίνει την τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Βοζίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνημμένα:

 

Κορυφή σελίδας