ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Δυναμική των Κατασκευών - Εργαστήριο

Δυναμική των Κατασκευών - Εργαστήριο

Οι εγγραφές γίνονται μόνον ηλεκτρονικά (Ανοικτό ή Παρατηρητές).Η κατανομή στα 2 τμήματα της Δευτέρας θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Υποχρέωση για παρουσίες και συμμετοχή σε προόδους (ή/και ατομικές εργασίες) έχουν  μόνο όσοι δηλώνουν το μάθημα (Θεωρία & Εργαστήριο) για πρώτη φορά.

 

Ο διδάσκων

Καθ. Παναγιώτης Κολιόπουλος

Κορυφή σελίδας