ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η  Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Φ.1/192329/Β3/16.12.13 (Β’ 3185) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3185/2013).

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις (συννημένο αρχείο αίτησης)

Δείτε στα παρακάτω links:

1.- Για την Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

         http://civilgeo.teicm.gr/index.php?cat_id=97

2.- Για την Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

                     http://civilgeo.teicm.gr/index.php?cat_id=98

 

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας