ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα της Χαρτογραφίας (για Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Κατόπιν ερωτήσεων φοιτητών που βρίσκονται σε μεγαλύτερα του Β’ εξάμηνα διευκρινίζεται ότι:

Όλοι οι φοιτητές που χρωστούν το εργαστηριακό μάθημα της Χαρτογραφίας υποχρεούνται να παραδώσουν τις 4 εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Οι δυο πρώτες εργασίες είναι ήδη αναρτημένες στο elearningκαι όσοι επιθυμούν να παραδώσουν μπορούν να κατεβάσουν από εκεί τόσο τις εκφωνήσεις όσο και τα δεδομένα  τους και να αποστείλουν τις εργασίες με βάση τις οδηγίες που δίνονται.

 

Κορυφή σελίδας